Pokemon

ϞϞ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)

Cute Line

.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・


Mmh, ok

( ˘ ³˘)♥ ゚+。:.゚