I am gonna Burn you

(ノ・ェ*)ノ –==≡炎炎炎炎炎炎炎炎ヽ(゚Д~ )ノ炎炎炎